testimonial-img
Dr. Shikha Singh
testimonial-img
Dr. Meetu Mathur
testimonial-img
Dr. Nitin Sharma
testimonial-img
Dr. Amit Sharma
testimonial-img
Dr. Pradeep Chaudhary
testimonial-img
Dr. Pooja Narain

Campus
Nirwan University Jaipur

Near Bassi-Rajadhok Toll, Agra Road, Jaipur- 303305

City Office

21, Sahkar Marg, 1st Floor, Near 22 Godam Circle
Jaipur - 302019 Rajasthan
Campus

Nirwan University

Near Bassi-Rajadhok Toll, Village- Jhar, Agra Road, Jaipur - 303305 Rajasthan
Icon-whatsapp-fill